Visie

Visie

Het individuele kind

Op onze school krijgt elk kind de kans om te groeien. Kinderen werken aan hun eigen ontwikkeling. Dat doen we met b(l)oeiend onderwijs. We zorgen dat kinderen hun talenten, krachten en beperkingen ervaren. En we leren hen om die een plek te geven. De leerkracht heeft, naast de ‘leerkrachtrol’ ook een coachende rol en houdt de ontwikkeling van elk kind én van de groep als geheel nauw in de gaten. We betrekken kinderen bij hun eigen leerproces, waardoor ze zicht krijgen op hun eigen leerbehoeftes. Daardoor worden kinderen mede eigenaar van hun leerproces.  Visie2

 

 

 

 

Samen verantwoordelijk en sociaal veilig

Leerkrachten én kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaars groei en bloei. We zijn betrokken en kennen elkaar. Samen zorgen we voor een fijne, veilige sfeer op school. Dat bereiken we door samenwerken te stimuleren. We durven elkaar aan te spreken op elkaars handelen en gedrag. Wie moeite heeft om zich in een groep staande te houden, bieden we extra tools om de weerbaarheid en sociale vaardigheden te oefenen. 

 

De school als onderdeel van het dorp en de omgevingVisie3

Onze school vormt het hart van een bloeiende gemeenschap. We werken vanuit een katholieke identiteit. Dat komt tot uiting in ons lesprogramma naast de andere geloofs- en levensovertuigingen . 

We werken samen met verenigingen en de gemeente om de rijke tradities en de cultuur van het dorp door te geven. En laten we de kinderen ervaren dat er een ook wereld buiten Gronsveld is.

 

De gouden driehoek: kind, ouders, school

Kinderen laten groeien en bloeien, vraagt om goede samenwerking tussen kind, ouders én school. Samen zijn we daarvoor verantwoordelijk, ieder vanuit z’n eigen rol. We vinden het daarom belangrijk dat iedereen zich bij ons welkom voelt en gaan uit van open communicatie. We betrekken ouders formeel en informeel bij wat er in de klas en op school gebeurt. Dankzij die betrokkenheid kan ieders eigen kind en de hele school groeien en bloeien.

 

Elk kind groeit, we groeien een leven lang. Ook als school blijven wij groeien in onze visie en aanpak. Samen blijven we zoeken naar groei en bloei van kind en school. 

 

 

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren