Kernwaarden

Kernwaarden

B(l)oeiend onderwijs

Op onze school krijgt elk kind de kans om te groeien. Kinderen werken aan hun eigen ontwikkeling. Dat doen we met b(l)oeiend onderwijs. We zorgen dat kinderen hun talenten, krachten en grenzen ervaren en we leren hen om die een plek te geven. De leerkracht houdt de ontwikkeling van elk kind én van de groep als geheel nauw in de gaten op een ondersteunende manier. We betrekken kinderen bij hun eigen leerproces, waardoor ze zicht krijgen op hun eigen leerbehoeftes. Daardoor worden kinderen mede eigenaar van hun leerproces.

Samen delen

Samen delen ligt in het hart van onze school, zoals Sint Martinus zijn mantel deelde, zo leren wij kinderen delen met elkaar.

Met elkaar verantwoordelijk & veilig

Leerkrachten én kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaars groei en bloei. We zijn betrokken en kennen elkaar. Samen zorgen we voor een fijne, veilige sfeer op school. Dat bereiken we door coöperatief leren: samenwerken en samen spelen. Kinderen laten groeien en bloeien, vraagt om goede samenwerking tussen kind, ouders én school. Samen zijn we daarvoor verantwoordelijk, ieder vanuit z’n eigen rol.