Visie

Visie

Het individuele kind
Op onze school krijgt elk kind de kans om te groeien. Kinderen werken aan hun eigen ontwikkeling. Dat doen we met b(l)oeiend onderwijs. We zorgen dat kinderen hun talenten, krachten en grenzen ervaren en we leren hen om die een plek te geven. De leerkracht houdt de ontwikkeling van elk kind én van de groep als geheel nauw in de gaten op een ondersteunende manier. We betrekken kinderen bij hun eigen leerproces, waardoor ze zicht krijgen op hun eigen leerbehoeftes. Daardoor worden kinderen mede-eigenaar van hun leerproces.
Samen verantwoordelijk en sociaal veilig

Leerkrachten én kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar. We zijn betrokken en kennen elkaar. Samen zorgen we voor een fijne, veilige sfeer op school. Dat bereiken we door samenwerken te stimuleren en door elkaar aan te spreken op elkaars handelen en gedrag. Wie moeite heeft om zich in een groep staande te houden, bieden we extra tools om de weerbaarheid en sociale vaardigheden te oefenen, in samenspraak met ouders.

De school als onderdeel van het dorp en de omgeving

Onze school vormt het hart van een bloeiende gemeenschap. Van oorsprong zijn we een katholieke school. Daarnaast besteden we ook aandacht aan andere geloven en staan we open voor andere culturen en levensovertuigingen. We werken samen met verenigingen en de gemeente om de rijke tradities en de cultuur van het dorp door te geven.

De gouden driehoek: kind, ouders, school

Kinderen laten groeien en bloeien, vraagt om een gelijkwaardige samenwerking tussen kind, ouders én school. Samen zijn we verantwoordelijk, ieder vanuit z’n eigen rol. We vinden het belangrijk dat iedereen zich bij ons welkom voelt en gaan uit van open communicatie. We betrekken ouders formeel en informeel bij wat er in de klas en op school gebeurt. Dankzij die betrokkenheid kan elk kind en de hele school groeien en bloeien.

Elk kind groeit, want iedereen groeit een leven lang. Ook als school blijven wij in ontwikkeling. Samen blijven we zoeken naar groei en bloei van kind en school.