Tussen schoolse opvang

De kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen de middag op school overblijven. Het eten en drinken gebeurt in het eigen lokaal bij de eigen juf/meester. Vervolgens gaan ze samen met alle andere kinderen die overblijven buitenspelen onder toezicht van 2 leerkrachten en 1 tot 2 vrijwilligers.

Het overblijven wordt geregeld via Isy, voor meer informatie zie de link hieronder en/of informeer bij de groepsleerkracht.

Login