Missie

Missie

Op Sint Martinus is elk kind ‘Ién de Bleuj’

Elk kind groeit en bloeit op z’n eigen manier, in z’n eigen tempo, net zoals bloemen en bomen. Een mooie bloei vraagt om verzorging, aandacht en geduld. Dat bieden we op basisschool Sint Martinus. Bij ons kan en mag elke leerling vanuit z’n eigen kracht bloeien. We ondersteunen en stimuleren kinderen. En we dagen ze uit in hun natuurlijke ontwikkeling. Dat doen we met b(l)oeiend onderwijs, door met elkaar verantwoordelijk en veilig te werken en te leren en door samen te delen, net als Sint Martinus die zijn mantel deelde.