Notulen MR vergaderingen

Wat doet de MR?

De MR vertegenwoordigt de belangen van ouders en leerkrachten in de dialoog met de directie en het bestuur. De MR komt gemiddeld 7 keer per jaar samen. De MR denkt mee over het beleid van de school en heeft over een aantal onderwerpen adviesrecht of instemmingsrecht.

Daarnaast is het wellicht ook goed om te weten dat de MR vergaderingen in principe openbaar zijn en dat u als ouder/verzorger uiteraard altijd van harte welkom bent om deze een keer als toehoorder bij te wonen. Om als MR goed te kunnen functioneren hebben we natuurlijk ook input van de ouders nodig om te weten wat er leeft. Heeft u daarom vragen of onderwerpen waarvan u denkt dat deze van belang kunnen zijn voor het beleid op school, of wilt u een keer bij een vergadering aanwezig zijn, dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via het volgende email adres: info.martinus@komleren.nl. Ook is er op school een postvak voor de MR aanwezig.

Notulen MR 17-4

Notulen MR-OR 17-4

Notulen MR 28-6

Jaarverslag 2022-2023